Carl Schmitt – Het Begrip Politiek

24.90

Carl Schmitt
Vertaling van Der Begriff des Politischen (1932)

In Het begrip politiek probeert Schmitt een tegenwicht te bieden aan liberale krachten die het politieke handelen en de politieke strijd willen vervangen door economische concurrentie en ethische discussie.

De voorwaarde voor politiek ligt volgens Schmitt in het bestaan van een vijand en in de mogelijkheid van een conflict. Liberale en pacifistische pogingen om de oorlog af te schaffen, schaffen daarmee in feite de politiek af. Daardoor zullen oorlogen, die Schmitt als onvermijdelijk zag, eerder onbeheersbaar en onmenselijk worden. De twintigste-eeuwse geschiedenis lijkt hem op dat punt gelijk te geven.

Heruitgave
Het begrip politiek verscheen eerder in 2001. Nieuw aan deze editie – naast de volledig herziene vertaling – zijn de Corollaria en de inleiding die Schmitt schreef bij de Italiaanse uitgave van zijn geschrift in 1970. Nieuw zijn ook een bibliografische inleiding en een afsluitend essay van Schmitt-kenner Theo de Wit over de actualiteit van het denken van de Duitse staatsrechtgeleerde.

‘Lees Het begrip politiek van de jurist en politicoloog Carl Schmitt vooral ook als u het niet met hem eens bent.’ – Arnon Grunberg in NRC Handelsblad

Carl Schmitt (1888-1985) was een Duitse rechtsgeleerde en politiek filosoof. In hedendaagse intellectuele kringen is hij bijzonder omstreden: men is gefascineerd door zijn vernieuwende ideeën, maar ook geschokt door het feit dat hij vanaf 1933 sympathiseerde met het Hitlerregime.

Herziene vertaling door: George Kwaad
Uitgegeven in samenwerking met uitgeverij Boom
Paperback, 208 pagina’s
Jaar van verschijnen: 2019
ISBN: 9789024423682

Category: