Dwarse interventies

21.00

Politiek-filosofische opstellen
Redactie: Evert van der Zweerde, George Kwaad en Jeroen Linssen

Een favoriete song van Janis Joplin als uitgangspunt voor een nieuw vrijheidsbegrip. De vraag hoe de veronachtzaming van Foucaults stijl leidt tot misvattingen bij organisatiedeskundigen. Reflecties over geopolitieke grenzen naar aanleiding van Kafka’s parabel ‘Voor de Wet’. En de vraag wat de beroemde fototentoonstelling ‘The family of men’ zegt over de mensheid…

Ziehier een greep uit de onderwerpen van de politiek-filosofische opstellen in deze bundel, geschreven ter gelegenheid van het afscheid van Machiel Karskens als hoogleraar Sociale en Politieke Wijsbegeerte aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In hun veelzijdigheid bieden deze opstellen een staalkaart van het hedendaagse Nederlandstalige politiek-filosofische denken. Wat de auteurs delen, is een benadering van filosofie als een vertoog dat intervenieert in actuele maatschappelijke discussies, om zo gemeenplaatsen open te breken en uitsluiting en intolerantie tegen te gaan. De ‘dwarse interventies’ in deze bundel geven hieraan een nieuwe inspirerende impuls.

Jaar van verschijnen: 2011
ISBN: 9789073040083
€ 20,00

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dwarse interventies”

Your email address will not be published. Required fields are marked *