boeken

Filter

Showing 1–16 of 20 results

 • Filosofie

  Alain Badiou door Alain Badiou: ode aan de filosofie

  16.90

  Voor een ontmoeting met Belgische scholieren werd Alain Badiou uitgedaagd een heldere inleiding te geven tot zijn ambitieuze en complexe denken. Vertrekkend vanuit de vraag ‘Wat is filosofie?’ slaagt hij hier wonderwel in. In een vraaggesprek, dertien stellingen en een lezing behandelt Badiou de vele domeinen die zijn denken bestrijkt: van ontologie tot politiek, kunst en liefde, en met speciale aandacht voor de relatie tussen wiskunde en poëzie. Wie toegang wil krijgen tot de volledige reikwijdte van Badiou’s werk, heeft nu het kompas in handen.

  Alain Badiou (1937) geldt als een van de meest vooraanstaande en spraakmakende Franstalige filosofen. Hij werd in Marokko geboren en was onder meer hoogleraar aan de universiteit Paris VIII en de École Normale Supérieure.

  Vertaald door Peter Cockelbergh en Bas Matthynssens
  Paperback, 112 pagina’s
  Jaar van verschijnen: 2021
  ISBN: 978-90-73040-13-7

  Add to cart
 • Filosofie

  Giorgio Agamben – Homo Sacer

  24.90

  Giorgio Agamben

  Vanaf het moment van verschijnen in 1995 is Homo sacer een van de meest besproken boeken van Giorgio Agamben. In dit boek behandelt hij de relatie tussen politiek en leven. In het oude Romeinse recht was de homo sacer een mens die door iedereen straffeloos gedood mocht worden. Hij werd buiten het menselijke en het goddelijke recht geplaatst. De homo sacer markeert de grens tussen het burgerrechtelijke leven en het naakte, onbeschermde leven.

  Dit leven op de grens, in een niemandsland, biedt Agamben de sleutel tot een kritische analyse van de westerse politieke traditie, waarin het leven de inzet van de politiek is geworden en de politiek veranderd is in biopolitiek. Aan de hand van de relatie tussen het naakte leven en de soevereine macht – van Aristoteles via de Verklaring van de Rechten van de Mens tot Auschwitz – presenteert de auteur het concentratiekamp als het paradigma van de moderne tijd. Het kamp verschijnt als de ruimte waarin regel en uitzondering, leven en dood niet meer van elkaar te onderscheiden zijn.

  “De terrorist, de comapatiënt en de vluchteling – dat zijn de nieuwe rechtelozen. Giorgio Agamben noemt ze homines sacri, de heilige mensen die uit de samenleving zijn verbannen.” – Filosofie Magazine

  Giorgio Agamben (1942) is een hedendaagse Italiaanse filosoof. Zijn filosofische werken op het gebied van taal, cultuur, godsdienst en politiek zijn in vele talen vertaald.

  Vertaald door Ineke van der Burg
  Ingeleid door Gert-Jan van der Heiden
  Uitgegeven in samenwerking met uitgeverij Boom
  Paperback, 248 pagina’s
  Jaar van verschijnen: 2020
  ISBN: 9789024422241

  Add to cart
 • Filosofie

  Carl Schmitt – Het Begrip Politiek

  24.90

  Carl Schmitt
  Vertaling van Der Begriff des Politischen (1932)

  In Het begrip politiek probeert Schmitt een tegenwicht te bieden aan liberale krachten die het politieke handelen en de politieke strijd willen vervangen door economische concurrentie en ethische discussie.

  De voorwaarde voor politiek ligt volgens Schmitt in het bestaan van een vijand en in de mogelijkheid van een conflict. Liberale en pacifistische pogingen om de oorlog af te schaffen, schaffen daarmee in feite de politiek af. Daardoor zullen oorlogen, die Schmitt als onvermijdelijk zag, eerder onbeheersbaar en onmenselijk worden. De twintigste-eeuwse geschiedenis lijkt hem op dat punt gelijk te geven.

  Heruitgave
  Het begrip politiek verscheen eerder in 2001. Nieuw aan deze editie – naast de volledig herziene vertaling – zijn de Corollaria en de inleiding die Schmitt schreef bij de Italiaanse uitgave van zijn geschrift in 1970. Nieuw zijn ook een bibliografische inleiding en een afsluitend essay van Schmitt-kenner Theo de Wit over de actualiteit van het denken van de Duitse staatsrechtgeleerde.

  ‘Lees Het begrip politiek van de jurist en politicoloog Carl Schmitt vooral ook als u het niet met hem eens bent.’ – Arnon Grunberg in NRC Handelsblad

  Carl Schmitt (1888-1985) was een Duitse rechtsgeleerde en politiek filosoof. In hedendaagse intellectuele kringen is hij bijzonder omstreden: men is gefascineerd door zijn vernieuwende ideeën, maar ook geschokt door het feit dat hij vanaf 1933 sympathiseerde met het Hitlerregime.

  Herziene vertaling door: George Kwaad
  Uitgegeven in samenwerking met uitgeverij Boom
  Paperback, 208 pagina’s
  Jaar van verschijnen: 2019
  ISBN: 9789024423682

  Add to cart
 • Holderlinreeks

  Maurice Blanchot – De Idylle

  13.90

  Vertaling van L’Idylle (1936)

  ‘In dit huis zult u leren dat het niet gemakkelijk is om een vreemdeling te zijn. U zult ook leren dat het niet meevalt om geen vreemdeling meer te zijn. Als u uw land mist, ziet u hier elke dag meer redenen om het te missen. Maar als het lukt om uw land te vergeten en van dit nieuwe verblijf te houden, dan stuurt men u terug naar waar u vandaan komt, alwaar u, opnieuw ontheemd, eveneens een banneling zult zijn.’

  Maurice Blanchot (1907-2003) behoort tot de invloedrijkste schrijvers en filosofen van de twintigste en eenentwintigste eeuw. Hij schreef zowel romans en verhalen als filosofische studies. Eerder verschenen bij uitgeverij Parrèsia De waanzin van de dagDe onuitsprekelijke gemeenschapOponthoud van de dood en Thomas de duistere.

  Novelle, 64 pagina’s.

  Jaar van verschijnen: 2016
  Vertaald door Aukje van Rooden
  ISBN: 9789073040120

  Add to cart
 • Filosofie

  Alain Badiou – Ode aan de liefde

  16.90

  De liefde wordt bedreigd, waarschuwt de Franse filosoof Alain Badiou.

  Door ons verlangen naar comfort, veiligheid en zelfbescherming, verzekeren we ons liever tegen de risico’s van de liefde dan dat we onszelf op het spel zetten. Ook de filosofie is hieraan schuldig. Een terugkeer naar een oud ideaal van ‘eenwording’ is niet mogelijk.

  Badiou betoogt dat de liefde alleen gered kan worden als we haar opnieuw uitvinden.

  In dit interview analyseert hij de rol van de filosofie, de waarheid, de kunst en de politiek om deze ommekeer tot stand te brengen.

  Vertaald door Ype de Boer en Robert Vinkesteijn
  Jaar van verschijnen: 2016
  ISBN: 9789073040113

  Add to cart
 • Geen categorie

  Robert Walser – De vrouw op het balkon en andere prozastukjes

  16.90

  Robert Walser
  Met een nawoord van Cyrille Offermans

  ‘Een deftige dame komt binnen en pakt met twee gespitste vingers een broodje kaviaar op, meteen zorg ik ervoor dat zij mij opmerkt, maar zo alsof haar aandacht mij worst is. Ik heb intussen tijd gevonden mij van een nieuw pilsje te voorzien. De deftige vrouw geneert zich er een beetje voor in de kaviaarlekkernij te bijten, ik beeld me natuurlijk onmiddellijk in dat ik het ben en niemand anders, door wie zij haar lust om toe te happen niet zo helemaal volledig onder controle heeft. Je vergist je zo gauw en zo graag.’

  Robert Walser geldt als een van de grote Duitstalige schrijvers van de twintigste eeuw. In zijn prozastukjes betoont hij zich een meester in minutieuze observaties en lichtvoetige ironie. Zijn werk heeft menig collegaschrijver beïnvloed: tot zijn bewonderaars behoren Franz Kafka, Robert Musil, Walter Benjamin, Hermann Hesse, Elfriede Jelinek en J.M. Coetzee.

  ‘Robert Walser moet steeds weer opnieuw herontdekt worden.’
  Carel Peeters – Vrij Nederland

  ‘Aan een paar zinnen [heb je] genoeg voor een paar weken.’
  Arnon Grunberg – Tzum

  Jaar van verschijnen: 2013
  Vertaald door Machteld Bokhove
  ISBN 9789073040106

  Read more
 • Filosofie

  Maurice Merleau-Ponty – Oog en geest

  21.00

  Maurice Merleau-Ponty
  Met een voorwoord van Claude Lefort en een nawoord van Jenny Slatman
  Vertaling van L’Oeil et l’Esprit (1964)

  In Oog en geest zet Merleau-Ponty kernachtig zijn ideeën over waarnemen uiteen. De schilderkunst speelt daarbij een belangrijke rol. Door te kijken met de ogen van schilders als Cézanne, Klee en Matisse kunnen we onze vertrouwde wereld in een nieuw licht zien. Uit hun schilderijen spreekt een lichamelijke betrokkenheid, een belichaamd zien. Dit zien impliceert een kritiek op het reductionistische wetenschappelijke denken en is het vertrekpunt voor Merleau-Ponty’s fenomenologie van de waarneming.

  Jaar van verschijnen: 2012
  ISBN: 9789073040007
  Met zeven afbeeldingen in kleur en z/w
  Vertaald door Rens Vlasblom

  Add to cart
 • Filosofie

  Dwarse interventies

  21.00

  Politiek-filosofische opstellen
  Redactie: Evert van der Zweerde, George Kwaad en Jeroen Linssen

  Een favoriete song van Janis Joplin als uitgangspunt voor een nieuw vrijheidsbegrip. De vraag hoe de veronachtzaming van Foucaults stijl leidt tot misvattingen bij organisatiedeskundigen. Reflecties over geopolitieke grenzen naar aanleiding van Kafka’s parabel ‘Voor de Wet’. En de vraag wat de beroemde fototentoonstelling ‘The family of men’ zegt over de mensheid…

  Ziehier een greep uit de onderwerpen van de politiek-filosofische opstellen in deze bundel, geschreven ter gelegenheid van het afscheid van Machiel Karskens als hoogleraar Sociale en Politieke Wijsbegeerte aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In hun veelzijdigheid bieden deze opstellen een staalkaart van het hedendaagse Nederlandstalige politiek-filosofische denken. Wat de auteurs delen, is een benadering van filosofie als een vertoog dat intervenieert in actuele maatschappelijke discussies, om zo gemeenplaatsen open te breken en uitsluiting en intolerantie tegen te gaan. De ‘dwarse interventies’ in deze bundel geven hieraan een nieuwe inspirerende impuls.

  Jaar van verschijnen: 2011
  ISBN: 9789073040083
  € 20,00

  Add to cart
 • Filosofie

  Judith Butler – Opgefokte taal

  26.50

  Een politiek van de performatief
  Judith Butler
  Vertaling van: Excitable Speech. A Politics of the Performative (1997)

  ‘Zeggen wat je denkt’ is in de afgelopen jaren een beladen begrip geworden. De veelgeprezen vrijheid van meningsuiting stuit in de praktijk op grenzen. Woorden kunnen nu eenmaal kwetsen, en hebben dan tastbare gevolgen.

  In Opgefokte taal geeft de toonaangevende Amerikaanse filosofe Judith Butler een waardevolle verdieping aan de discussie over vrije meningsuiting. Ze onderzoekt wat woorden, en andere schijnbaar puur symbolische uitingsvormen, kracht van daden geeft. Daarbij gaat ze in op Amerikaanse uitwassen als het verbranden van kruizen als teken van blanke superioriteit en het verbod om in het Amerikaanse leger als homo uit de kast te komen, wat onder soldaten als bedreiging zou worden opgevat.

  In een speciaal voor deze uitgave geschreven voorwoord geeft Butler een uitdagende voorzet om haar bevindingen uit te werken voor de Nederlandse situatie.

  Jaar van verschijnen: 2007
  ISBN: 97890730400
  Vertaald door Niels Helsloot

  Add to cart
 • Filosofie

  Giovanna Gagliardo / Luce Irigaray – Maternale / En de een beweegt niet zonder de ander

  13.50

  Giovanna Gagliardo / Luce Irigaray
  Vertaling van: Maternale (1978)

  Maternale gaat over een symbiotische moeder-dochterrelatie. In dit archetypische en tegelijk zeer Italiaanse drama zijn moeder en dochter verbonden door het eten. De moeder dwingt de dochter te eten als ze geen trek heeft, probeert via keukenrituelen haar dochters aandacht op zich te vestigen en verleidt haar met honing en zoete gerechten. Het is uiteindelijk aan de dochter om zich aan de voor haar letterlijk verlammende twee-eenheid te ontworstelen.

  Maternale is het scenario van de gelijknamige film van Giovanna Gagliardo. Na het draaien van de film herschreef regisseuse en scenariste Gagliardo het scenario, en voorzag het van karakteranalyses van haar personages en van haar persoonlijke observaties over het productieproces, de filmstijl en de samenwerking met de acteurs.

  De Franse filosofe Luce Irigaray schreef in 1979 een nawoord bij Maternale dat in deze uitgave is opgenomen.

  Jaar van verschijnen: 2005
  ISBN: 978906617319 x
  Vertaald door Eva van der Plas

  Add to cart
 • Filosofie

  Giorgio Agamben – Homo sacer (eerste druk)

  28.90

  De soevereine macht en het naakte leven
  Giorgio Agamben

  De figuur van de homo sacer biedt Agamben de sleutel voor een kritische analyse van de westerse politieke geschiedenis, waarin het leven zelf voorwerp van de politiek is geworden en de politiek veranderd is in biopolitiek. Vanuit deze benadering verschijnt het concentratiekamp als het paradigma van de moderne tijd. De gevangene van het kamp, maar ook de vluchteling en de comapatiënt, confronteren ons met een leven dat alleen nog bepaald wordt door zijn hechte symbiose met de dood. Een ‘politiek van het leven’ slaat hier om in een ‘politiek van de dood’.

  Jaar van verschijnen: 2002
  ISBN: 9789053528296
  Vertaald door Ineke van der Burg

  Read more
 • Filosofie

  Michel Pêcheux e.a. – De taal kan barsten

  5.50

  Spanning tussen taalkunde en maatschappijwetenschap

  Michel Pêcheux e.a.
  Redactie: Tony Hak en Niels Helsloot

  De Franse filosoof Michel Pêcheux is minder bekend dan verwante tijdgenoten als Michel Foucault en Jacques Derrida. Deze bundel met vertalingen van zijn werk laat zien dat hij onterecht in vergetelheid is geraakt.

  Pêcheux’ taal- en maatschappijtheorie ziet af van gemakzuchtige keuzes: hij vermijdt ideologische vanzelfsprekendheden van zogenaamd klare, rationele en eenduidige taal. Maar hij is ook voorzichtig met dichterlijk of waanzinnig spel dat de veelduidigheid van taal uitbuit om verandering te bewerkstelligen. Taal is een eenheid vol barsten. Zelfs in de theoretische praktijk kan daardoor nog iets spannends gebeuren.

  Jaar van verschijnen: 1991
  ISBN: 9789073040038
  Vertaald door Tony Hak en Niels Helsloot

  Read more
 • Filosofie

  Hélène Cixous – Tussen talen ontstaan | La venue à l’écriture

  10.50

  Hélène Cixous
  Tweetalige uitgave. Oorspronkelijke editie 1976

  ‘Er is een taal die ik spreek of die tot mij spreekt in alle talen. Een taal, zowel bijzonder als universeel, die in elke nationale taal doorklinkt wanneer een dichter haar in de mond neemt. In elke taal stromen melk en honing. En die taal ken ik, ik hoef er niet in te komen, ze welt in me op, ze vloeit, ze is de melk van de liefde, de honing van mijn onderbewuste.’

  Jaar van verschijnen: 1991
  ISBN: 9789071044113
  Vertaald door Camille Mortagne

  Add to cart
 • Holderlinreeks

  Maurice Blanchot – Oponthoud van de dood

  10.50

  Maurice Blanchot
  Vertaling van: L’arrêt de mort (1948)

  ‘Ik begreep met hoeveel bitterheid ze mij had zien instemmen met haar zelfdoding. Die instemming, inderdaad nauwelijks te rechtvaardigen, was zelfs verraderlijk, want, als ik er goed over nadenk – wat ik sindsdien gedaan heb – kwam zij vaag voort uit de gedachte dat de ziekte haar nooit zou overwinnen. Zij vocht te hard. Normaal gesproken had zij al lang dood moeten zijn. Maar niet alleen was zij niet dood, zij was doorgegaan met leven, liefhebben, lachen, de stad aflopen als iemand op wie de ziekte geen greep kon krijgen.’

  Jaar van verschijnen: 1989
  ISBN: 9789071044090
  Vertaald door Jeanne Buntinx en Agnès Vincenot

  Add to cart
 • Holderlinreeks

  Maurice Blanchot – De onuitsprekelijke gemeenschap

  10.50

  Maurice Blanchot
  Vertaling van: La communauté inavouable (1983)

  Gemeenschap omvat de afwezigheid van gemeenschap omdat ze een verhouding introduceert tot een onherleidbare ander. Blanchot thematiseert deze verhouding enerzijds als een negatieve gemeenschap, en anderzijds als een gemeenschap van geliefden. De negatieve gemeenschap is geënt op de dood van de ander, die eenwording onmogelijk maakt doordat de overgave eraan, de ‘extase’, er alleen is voor iemand die er niet meer is. De gemeenschap van de geliefden behelst een pijnlijke onbereikbaarheid van de ander, vanuit de dood die tegelijk als onvermogen tot liefde en als zuivere liefdesbeweging (als offer) wordt opgevat. Blanchot probeert woorden te vinden voor deze ‘gemeenschap van hen die geen gemeenschap vormen’.

  Jaar van verschijnen: 1985
  ISBN: 9789071044076
  Vertaald door Jeanne Buntinx, Annie Classens en Agnès Vincenot

  Add to cart
 • Holderlinreeks

  Maurice Blanchot – Thomas de duistere

  10.50

  Maurice Blanchot
  Vertaling van: Thomas l’Obscur, (1950)

  ‘Thomas ging zitten en keek naar de zee. Gedurende enige tijd bewoog hij niet, alsof hij daar gekomen was om de bewegingen van de andere zwemmers te volgen, en hoewel de nevel hem verhinderde erg ver te zien, hield hij zijn ogen hardnekkig op deze lichamen gericht die met moeite boven water bleven.’

  Jaar van verschijnen: 1996
  ISBN: 9789071044120
  Vertaald door P.I. Huigsloot en J.J. Oskamp

  Add to cart